Agnieszka Kaczmarek - tłumacz przysięgły języka niemieckiego, absolwentka filologii germańskiej
i lingwistyki stosowanej, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/40/13