TŁUMACZENIA - OFERTA

TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów celnych

dotyczących pojazdów sprowadzonych z USA, Kanady i Szwajcarii
(Steuerbescheid über Einfuhrabgaben, Abschließender Steuerbescheid, Einzelzollanmeldung, Unbedenklichkeitsbescheinigung etc.)


Tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów rejestracyjnych
pojazdów sprowadzonych z państw niemieckojęzycznych wymagane do rejestracji pojazdu na terenie RP:
Niemcy: Zulassungsbescheinigung Teil II, Zulassungsbescheinigung Teil I lub Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein
Austria: Zulassungsbescheinigung Teil II, Zulassungsbescheinigung Teil I
Szwajcaria: Fahrzeugausweis
+ umowy kupna-sprzedaży pojazdów / faktury

Tłumaczenia uwierzytlenione dokumentów składanych wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku rodzinnego tzw. Kindergeld
Zaświadczenie z MOPR/GOPS, dokumenty potwierdzające kształcenie dzieci, potwierdzenie zameldowania etc.

Tłumaczenia uwierzytelnione
tzw. przysięgłe dokumentów (akty prawne, umowy, wyroki, postanowienia, akty stanu cywilnego, dokumenty medyczne itp.)

Tłumaczenia zwykłe nieuwierzytelnione
oraz specjalistyczne w szczególności z dziedzin takich jak: ochrona środowiska, energetyka, rolnictwo, zamówienia publiczne itp.
TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne poświadczone

np. podczas czynności notarialnych


Tłumaczenie rozmów, negocjacji handlowych

Obsługa polsko-niemieckich kontaktów
gospodarczych, rozmowy telefoniczne itp.


CENNIK TŁUMACZEŃ

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów celnych Cena
Komplet niemieckojęzycznych dokumentów celnych (Steuerbescheid über Einfuhrabgaben /Abschließender Steuerbescheid / Einzelzollanmeldung + Unbedenklichkeitsbescheinigung)
*w przypadku rozbudowanej dokumentacji celnej (dotyczy w szczególności importu ze Szwajcarii) cena ustalana jest indywidualnie.
120,00 zł

 

 

Tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów rejestracyjnych Cena
Komplet niemieckich lub austriackich dokumentów rejestracyjnych (Zulassungsbescheinigung Teil II, Zulassungsbescheinigung Teil I wraz z poświadczeniem dwujęzycznej umowy kupna-sprzedaży pojazdu) 100,00 zł
Komplet starszych niemieckich dokumentów rejestracyjnych (Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein – starsze dokumenty rejestracyjne wraz z poświadczeniem dwujęzycznej umowy kupna-sprzedaży pojazdu 120,00 zł
Szwajcarski dokument rejestracyjny (Fahrzeugausweis) 60,00 zł
Faktura zakupu lub umowa kupna sprzedaży pojazdu tłumaczona wraz z kompletem dokumentów rejestracyjnych
* W przypadku obszernych faktur / umów kupna-sprzedaży cena tłumaczenia może być liczona indywidulanie na podstawie ilości znaków
+ 50 zł
Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych w trybie ekspresowym (realizacja w dniu zlecenia) +50%
Tłumaczenie ustne Cena
Tłumaczenie podczas czynności notarialnych na terenie Koszalina - obejmuje od 1 do 2 godzin obecności tłumacza  500,00 zł
Kolejne godziny tłumaczenia podczas czynności notarialnych - od rozpoczętej 3 godziny obecności tłumacza 250,00 zł
Tłumaczenie ustne w trybie homeoffice za posrednictwem komunikatorów np. Teams - obejmuje od 1 do 2 godzin tłumaczenia 300,00 zł
Kolejne godziny tłumaczenia w trybie homeoffice - od rozpoczętej 3 godziny tłumaczenia 150,00 zł
 

Tłumaczenie uwierzytelnione
(1125 znaków ze spacjami)
Tłumaczenie zwykłe
(1500 znaków ze spacjami)
DE > PL PL > DE DE > PL PL > DE
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

Tryb ekspresowy (realizacja w dniu zlecenia lub przyjęcie zlecenia po godz. 18:00 z realizacją na dzień następny do godz. 10:00)

DE > PL PL > DE DE > PL PL > DE
75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

W przypadku tekstów wysoce specjalistycznych, tekstów medycznych, tekstów sporządzonych pismem odręcznym, trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia dokumentu pobierana jest dopłata w wysokości 50%.KONTAKT

EcoLingua - Agnieszka Kaczmarek
Kancelaria tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
ul. Lubiatowska 21, 75-668 Koszalin

kom.: PL +48 517 93 16 15 DE +49 152 290 530 40

e-mail: biuro@ecolingua.pl

NIP 669-137-41-65
REGON 321371914LOKALIZACJA i DOJAZD

Ochrona Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest EcoLingua – Agnieszka Kaczmarek KANCELARIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO z siedzibą w Koszalinie 75-668 przy ul. Lubiatowskiej 21. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usługi tłumaczenia.

1. Otrzymane od Państwa informacje stanowiące dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją usługi tłumaczenia podejmowanej na Państwa życzenie tj. sporządzania tłumaczeń poświadczonych i zwykłych w z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Będą one również używane w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego).
2. Działania tłumacza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami, co spełnia wymogi art. 6 ust. 1 lit. a, b i f.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tłumacza przysięgłego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
4. Okres przechowywania danych osobowych określony został w przepisach prawa podatkowego oraz w z Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania czynności przez tłumacza przysięgłego. Odmowa przekazania tych danych uniemożliwi tłumaczowi realizację umowy.
6. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile jest to przewidziane w przepisach Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
7. Mogą Państwo również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
8. Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości związane z działaniami tłumacza, które dotyczyć będą Państwa danych osobowych, mogą je Państwo przesłać na adres mailowy biuro@ecolingua.pl
9. Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związane z działaniami tłumacza, które dotyczyć będą Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.